Hoe pakken wij uw hypotheek aan
Een hypotheek is eigenlijk niets anders dan een plan om vermogen op te bouwen met uw woning als onderpand. Een lening dus om bezit op te bouwen. Een lening waar u doorgaans 30 jaar of eventueel langer aan moet betalen. Dat betekent dat we heel zorgvuldig na moeten gaan op welke momenten in uw leven uw hypotheek zou kunnen gaan "knellen". Wij streven ernaar om uw hypotheek in 30 jaar afgelost te zien. Hoewel de opkomst van aflossingsvrije hypotheken een enorme vlucht heeft genomen, zien we dat de overheid en consumentenorganisaties waarschuwen voor de gevaren van deze hypotheekvorm. Wij proberen dan ook nadere invulling te geven aan een adequate aflossing van uw hypotheek. Bij de aflossingsvrije lening kiest u tenslotte voor een gegarandeerde restschuld na 30 jaar en, hoewel hier in sommige situaties iets voor te zeggen zal zijn, zal dit niet voor een ieder een adequate oplossing zijn. Als Keurmerk kantoor kijken wij graag iets kritischer naar uw financiële situatie nu en in de toekomst.

Hoe kiest u uw hypotheekvorm?
Er zijn diverse variabelen waar u rekening mee dient te houden bij de keuze van uw hypotheekvorm. Enkele variabelen hebben wij voor u op een rij gezet:

1. Verhouding inkomen ten opzichte van lasten.
2. Inkomensverwachting naar de toekomst.
3. Persoonlijke risico's en wensen.
4. Kosten van kinderen.
5. Fiscaliteiten

Naast enkele rationele variabelen, spelen gevoel en emotie  ook een belangrijke rol. Samen met één van onze adviseurs kunt u bespreken welke vorm voor u het meest geschikt is.

Het afsluiten van een hypotheek en de keuze voor een bepaalde hypotheekvorm behoort tot de grootste financiële beslissingen die u neemt. Het is daarom belangrijk om een juist beeld te krijgen van de financiële gevolgen. Om uw hypotheeklasten goed te kunnen plannen, maken wij dan ook gebruik van een geavanceerd computerprogramma, waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid voor u kunnen doorrekenen.

Zoeken naar de juiste geldgever
En wanneer die keuze dan uiteindelijk gemaakt is, gaan we met u na welke geldgevers de gekozen hypotheek kunnen leveren.  Wij kunnen daarbij  kiezen uit de meest voorkomende geldgevers (w.o. Rabobank, ING, ABN AMRO Bank, SNS Bank, Obvion, Argenta e.a) zodat dan ook de rente of wellicht zelfs laagste rente een rol gaat spelen hoewel deze laagste rente niet altijd de laagste maandlast betekend! En wanneer dan uiteindelijk én de vorm van uw hypotheek vaststaat én de bank die dat leveren gaat én het rentetype, pas dan vragen wij voor u, bij die bank van uw keuze, uw offerte aan.
Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij die offerte nauwkeurig controleren op juistheid, want met uw handtekening gaat u wel een langlopende verplichting aan. Is de offerte correct, dan regelen wij de hele formulierenstroom, tot en met de taxatie en het notariële transport. En mocht hypotheekgarantie mogelijk zijn, dan mag u van ons verwachten dat wij ook daarop toezien. Ook na transport zorgen wij middels het invoeren van uw hypotheekdossier in het systeem van de Nationale Hypotheekbond voor een doorlopende en permanente controle van uw hypotheek op mogelijke tussentijdse verbeteringen. Hiermee geven wij op pro actieve wijze verdere invulling aan onze zorgplicht.

Notaris
En dan komt het moment waarop de bank u definitief het geld ter beschikking stelt. De aktes liggen bij de notaris van uw keuze ter ondertekening. Het zal u inmiddels niet meer verbazen dat wij ook de hypotheekakte controleren. Staat het juiste rentepercentage er in? De juiste rentevaste periode? De juiste boetevrije aflossing? Kortom, komt de akte volledig overeen met wat u eerder in de offerte hebt ondertekend?

Hypotheken
Op het onderdeel 'hypotheken' vindt u veel informatie over hypotheekvormen, -systemen en  -rentes. U vindt daar tevens een globale opgave van de speciale hypotheekrentes zoals wij die bij diverse geldgevers voor onze relaties mogen hanteren.
Ook vindt u daar de 'renteverwachting'. Een grafiek waarmee de renteontwikkeling schematisch in kaart wordt gebracht. Op grond van die gegevens, kan inzicht worden verkregen in de verwachte renteontwikkeling op korte termijn.  Het kan u helpen bij het nemen van beslissingen. 

En bent u inderdaad toe aan een verkennend hypotheekgesprek, dan kunt u ons via de knop 'contact'  bereiken. Of telefonisch uiteraard 0341-418025. Wij maken graag tijd voor u.

Hypotheek oversluiten. Wat levert dat op?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie