Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0341 - 41 80 25
  • mpetersen@brandthypotheken.nl
  • 0341 - 42 62 08
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Basisgegevens
Aanvrager


Schadedatum en omstandigheden
Beschadigd of vermist
Merk/ type Aankoopdatum Aankoopbedrag Schadebedrag

Schade herstel
Wie voert de reparatie uit?
Wie is de benadeelde?
Wie was er verantwoordelijk voor de schade?
Medeschuldigen
Aangifte en slotvragen
Getuigen
Hieronder kunt u gelijk foto's en reparatienota's meesturen
Ondertekening

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Brandt Hypotheken en Assurantiën Voor zover nodig wordt Brandt Hypotheken en Assurantiën hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.